17. května 2009

Ovzduší v Ostravě - analýza

Na stránkách města Ostravy si lze stáhnout a přečíst analýzu kvality ovzduší na území města Ostravy. Jak se dalo očekávat, potvrzuje velmi špatný stav životního prostředí, jenž přetrvává v tomto třetím nejlidnatějším městě v ČR. Přináší ovšem také řadu doporučení a modelů, jak proti znečištěnému ovzduší bojovat. Doufejme, že nezůstane jen u analýzy.

12. května 2009

O penězích z EU

Celkem 95 929 007,79 korun českých bylo přiklepnuto pro „Hotel **** Čeladná". Vyplývá to z dubnového přehledu projektů doporučených k financování z tzv. Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko (konkrétně oblast Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení).